PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Dôležitým eko stabilizujúcim prvkom v krajine sú solitérne stojace stromy. Záchrana a sanácia starých ovocných  drevín plní jednak funkciu záchrany a zachovania nášho pôvodného genofondu, no súčasne vo svojich dutinách poskytujú vhodné biotopy pre výskyt celého radu bezstavovcov, dutinových hniezdičov, bútľavín pre plchy. Drevná hmota v pokročilejšom štádiu rozkladu  tvorí substrát pre výskyt húb. A nielen stojace drevo má zmysel. Rovnako aj ležiace, spadnuté drevo. Väčšie kmene a kusy mŕtveho dreva nechávame pri čistení na lokalite na kopách. Prebieha v ňom vývoj  lariev „drevokazného“ xolofágneho hmyzu, mnohých druhov chrobákov, blanokrídlovcov, veľmi známy je drevár fialový, naša najväčšia včela.

Tieto opatrenia sme riešili v lokalite ÚEV Beckovské skalice.

Zdieľať obsah na: