PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Túto lokalitu  – ÚEV Holubyho Kopanice sme dohodli na čistenie a pastvu. Pustíme sa však do nej až na jeseň, pretože v tomto období hľadáme, označujeme a plánujeme. Chochlačky, ktoré tu rastú, sú živnými rastlinami húseníc jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne). Vegetujú len po krátku dobu v skorom jarnom období. V čase výskytu a kladenia vajíčok samicami jasoňa majú už tieto rastliny odumretú nadzemnú časť. Samice kladú vajíčka do porastu v ich blízkosti. Monitoring výskytu živných rastlín v skorom jarnom období a následná znalosť ich najhojnejšieho priestorového rozmiestnenia na lokalite výskytu jasoňa výraznou mierou prispieva k šetrnejšiemu zásahu pri odstraňovaní náletových drevín a stariny.

Zdieľať obsah na: