PROJEKT: Living Rivers – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach
Odborníci na Dunaj

V piatok 29.9.2023 sme sa zúčastnili veľkého celoslovenského podujatia Európska noc výskumníkov. Ide o akciu, ktorá propaguje vedu a výskum a organizácie a inštitúcie, ktoré buď dáta zbierajú, analyzujú alebo sa nimi riadia vo svojej praxi. My sme na tejto akcii prezentovali projekt LIFE Living Rivers zameraný na zlepšenie ekologického stavu našich riek, a v tomto prípade sme sa venovali najmä Dunaju, na ktorom sme na lodi Kriváň priamo kotvili. 

Európska noc výskumníkov na lodi

Akcie sa zúčastnil veľký počet žiakov základných a stredných škôl, ale aj veľa individuálnych skupín, rodín. Návštevníci vypĺňali naše tematické edukačné pracovné listy, určovali slovenské druhy rýb, skladali obrovské puzzle vyzy veľkej a dozvedeli sa od nás niečo o problematike migrácie rýb v Dunaji. 

Envirovýchova o Dunaji

V podvečerných hodinách bola súčasťou tejto akcie aj komplexná prednáška riaditeľky Výskumného ústavu vodného hospodárstva Kataríny Holubovej o vývoji a stave nášho úseku Dunaja, spolu s príspevkom Maroša Kubalu (tiež VÚVH) o rybách žijúcich v Dunaji a jeho ramenách. Na prednášky nadväzovala živá diskusia „Tajný život rieky Dunaj“. Návštevníci diskutovali na rôzne témy súvisiace s vodným režimom spolu s prednášajúcimi a zástupcami ďalších organizácii venujúcich sa Dunaju (WWF Slovensko, BROZ, Slovenský vodohospodársky podnik). Rozhovory osvetlili pozadie procesov a rokovaní, ktoré v rámci našej práce podnikáme s cieľom obnovy Dunaja a jeho ramennej sústavy.

Odborníci na Dunaj

Foto: Ľ. Činovská, M. Rakovská

Zdieľať obsah na: