PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
Včelárik zlatý, známy aj ako „slovenský papagáj“, je jeden z najkrajšie sfarbených vtákov našej fauny. Hoc je fotogenický a stretnutie s ním spôsobuje radosť všetkým nadšencom prírody – mnohí, najmä včelári, toto nadšenie často nezdieľajú. Bolo tak načase vyskúmať, čo skutočne tento vták všetko žerie a zároveň, ako sa jeho potrava mení v rôznom type prostredia.
Rozobrali a určili sme omrvinky takmer 10 000 jedincov hmyzu, ktoré sme získali z 8 hniezd včelárikov (vývržky mláďat) a 100 vývžkov dospelých vtákov. Ukázalo sa, že sa stravujú približne takto:
  • 80.29 % Blanokrídlovce (Hymenoptera)
  • 14.36 % Chrobáky (Coleoptera)
  • 4.28 % Bzdochy (Heteroptera)
  • 0.25 % Rovnokrídlovce (Orthoptera)
  • 0.39 % Dvojkrídlovce (Diptera)
  • 0.34 % Vážky (Odonata)
  • 0.08 % Sieťokrídlovce (Neuroptera)
  • 0.01 % Ucholaky (Dermaptera)
Včela medonosná tvorila 37.24 % potravovej ponuky, nasledovaná čmeliakmi (17.04 %) a lietajúcimi mravcami (12.35 %). Priznávame ale, že niektoré skupiny mohli byť v rozboroch materiálu podhodnotené (napr. motýle).
Foto: Mirko Bohuš
Včelárik, foto: Mirko Bohuš
Praktický poznatok vychádzajúci zo štúdie
Kým v blízkosti fádnej topolovej monokultúry pri Gabčíkove tvorila včela medonosná až 56.88 % potravy včelárikov, v pestrejšej krajine v blízkosti pasienku pri obci Virt bola potrava výrazne rôznorodejšia – čo sa najskôr podpísalo na jej poklese v zastúpení až na 31.24 %. Rozdielový faktor tu vytvorili najmä koprofágne chrobáky a pestrejšie zloženie ostatných blanokrídlovcov. Je to dôležitý výsledok, ktorý znova pripomína, že rôznorodosť krajinej mozaiky pomáha biodiverzite vo všetkých jej úrovniach, tak ako aj hospodáriacemu človeku.
Včeláriky žerú veľa mravcov
Čo ma až tak ako myrmekológa neteší: ukazuje sa, že prílet tohto vtáka zo zimovísk a následné hniezdenie akurát v čase, kedy sa tu začínajú rojiť (lietať a páriť sa v povetrí) naše najhojnejšie mravce, nie je náhoda. Tvoria totiž vyše 15 % potravy mláďat, pričom sme potvrdili, že dospelý včelárik sa dôkladne rozhoduje, čo zožerie sám a čo ponúkne svojim ratolestiam. Kým mama a tato pojedá (ak vôbec) tie najmenšie druhy mravcov, deťom v hojnom počte nosia tie najväčšie a najbaculatejšie mravčie samice. Malým včelárikom celkovo chutia asi viac mäkšie blanokrídlovce, napokon tvrdé chrobáky prehĺtali vo väčšej miere skôr dospelé vtáky.
Viac na ResearchGate alebo Springer.com.
Zdieľať obsah na: