PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny
dunaj

WILDisland tím sa stretol na chorvátskom Dunaji v Prírodnom parku Kopački Rit.

Dunaj preteká cez 10 krajín a radí sa tak za najmedzinárodnejšiu rieku na svete. Starostlivosť o ňu sa teda nezaobíde bez medzinárodnej spolupráce, vďaka čomu vznikla sieť chránených území Danubeparks Network of Protected Areas a samotný projekt WILDisland. Byť súčasťou tak veľkého a medzinárodného projektu nie je vôbec jednoduché a pravidelné vzájomné návštevy sú nevyhnutné.

Cez víkend sme sa teda zúčastnili networkingu u našich chorvátskych partnerov, Správy prírodného parku Kopački Rit. Témou stretnutia bola metodika monitoringu ochranárskych aktivít. Ten spočíva vo vyhodnotení dopadu jednotlivých zásahov do prírody, presnejšie to ako sa po obnovení dunajských ramien a ostrovov zlepší stav miestnej prírody.

A keďže lepšie je vidieť ako stokrát počuť, nemohla chýbať návšteva tunajšej dunajskej krajiny. Prírodný park Kopački Rit je obrovská spleť mokradných lúk, lužných lesov a bočných ramien. Patrí medzi najvýznamnejšie zoologické rezervácie v Chorvátsku. Videli sme tu množstvo obojživelníkov, hmyzu, volaviek, taktiež niekoľko bocianov čiernych a orliakov morských, v noci sme dokonca počuli vyť svorku šakalov zlatých. Divočina ako sa patrí.

Okrem Prírodného parku Kopački Rit sme navštívili aj Národný park Duna-Dráva na juhu Maďarska. Tu sme si boli pozrieť ďalší dunajský ostrovov, ktorý budú miestni partneri revitalizovať. Tunajšia tvár Dunaja sa výrazne líši od tej na Slovensku. Štrk, ktorý poznáme ako typický znak Dunaja, tu už nenájdeme a nahrádza ho jemný piesok. Koryto je širšie a voda hnedšia.

Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Dunarea, Dunai. Jedna rieka, šesť mien, desať krajín a jeden spoločný cieľ, prispieť k zachovaniu prirodzených ostrovov, bočných ramien a lužných lesov dunajskej krajiny.

Zdieľať obsah na: