PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Slovenské hory v sebe ukrývajú drobné poklady, o ktorých mnohí ani len netušia, že sa u nás vyskytujú. Sú nimi divorastúce orchidey a práve Strážovské a Súľovské vrchy sa môžu pýšiť jednou z najvyšších druhových rozmanitostí v Strednej Európe. Ešte v polovici minulého storočia sem prichádzali botanici z celého Československa obdivovať krásne rozkvitnuté lúky. Za tento klenot môžeme vďačiť našim predkom, ktorí obrábali svoje políčka, ručne kosili a hrabali seno, pásli dobytok na strmých svahoch, úpätiach a hrebeňoch hôr. Aj keď majú tieto rastliny veľmi špecifické nároky na svoj rast, predsa ich bolo toľko, že ich ľudia trhali do kytíc. No dnes sú mnohé druhy vzácne, chránené, kriticky ohrozené a v niektorých oblastiach vyhynuli. Pôvab orchideí privábil mnohých, ktorí sa im venujú celý život a všetci poukazujú na klesajúcu tendenciu početnosti populácií a lokalít výskytu. Prečo? Čo sa zmenilo? Stačí sa pozrieť na fotografie Karola Plicku a staré mapy spred sedemdesiatich rokov. Ráz krajiny a jej užívanie sa zmenilo na nepoznanie. Rovnako ako orchidey, tak aj malí poľnohospodári, ktorí by šli po stopách pradedov sú vzácny a ohrozený druh. Bez nich krajina chradne. Mokrade, pasienky a skaly sú zarastené, medze zorané a veľké plochy sú zastavané alebo intenzívne využívané. 

Prežili posledné oázy života, doslova posledné metre štvorcové, ktoré sa oplatí zachrániť pre budúce generácie. Naše združenie sa snaží aj za pomoci projektu LIFE endemic PANALP obnoviť a rozšíriť vhodné biotopy a navrátiť zvieratá do voľnej krajiny aj do málo výnosných pôd. Odstraňujeme náletové dreviny, nepôvodné druhy, kosíme, budujeme oplôtky a podporujeme miestnych poľnohospodárov a mladých nádejných gazdov. Hlavným cieľom však je, aby naše výsledky boli inšpiráciou pre ostatných, ktorí sa začnú viac zaujímať o svoje okolie a budú sa vo veci angažovať z vlastného presvedčenia. Ak chceme byť hrdí na to, čo máme za humnami, potrebujeme živú krajinu.

Orchidey svojou pestrosťou farieb, tvarov a dômyselnou stratégiou prežitia zvábili mnohých botanikov na celom svete a donútili ich bojovať za ich prežitie. (Neotinea početná letná a Hmyzovník holubyho)

Obnova biotopov, resp. pasienkov s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov (pred a po)

Stavba elektrického oplôtku

Návrat kôz do krajiny. Kosia trávu, redukujú kry, odhaľujú skaly, roznášajú semená svojimi kopytami, presvetľujú lesné okraje, zamedzujú sukcesii a šíreniu inváznych druhov, odhaľujú skaly a umožňujú život stovkám druhov organizmov

Zdieľať obsah na: