PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Ak by ste hľadali rozkvitnutú májovú čerešňu, nájdete ju v Bielych Karpatoch na Vršatci. A spolu s ňou aj živé kosačky – stádo kôz a zopár oviec. Pásť sa tu začali výnimočne už v apríli na dvoch vyhradených miestach. Po vypasení toho bližšie k hlavnej ceste sme ich presunuli o kúsok ďalej a zhruba o desať dní odídu na inú lokalitu. Takúto skorú rotačnú pastvu sme na Vršatci zaviedli z dôvodu, aby tu mohli vykvitnúť nektáronosné byliny, ktoré by inak kozy spásli. Vo vlhkých rokoch tu ale nevädze, bodliaky či klinčeky prerastajú trávy, takže skorá jarná pastva sa javí ako skvelé riešenie. Kvitnúce rastliny sú na Vršatci dôležitým zdrojom potravy pre chráneného motýľa jasoňa červenookého, ktorý je jedným z cieľových druhov projektu LIFE Endemic Panalp.

Skorá jarná pastva na Vršatských bradlách

 
Ešte netradičnejšiu zimnú pastvu oviec a kôz sme so spolupracujúcimi farmármi zrealizovali hneď na dvoch lokalitách – v Hrehorkovom v katasti obce Mikušovce a na Dolných Lazoch nad obcou Závada. Obe lokality sú územím európskeho významu a predmetom ochrany je tu xerotermná, teda teplo- a suchomilná vegetácia. Územia však boli veľmi zarastené, preto tu boli v prvom kroku odstránené stromy a kry. Na potlačenie ich výmladkov je pastva jediným efektívnym riešením. Zmena zarastanej lokality na udržiavanú neprebehne jednorázovo, ale zvyčajne je potrebné viacročné úsilie. Pastva v zime a skoro na jar najlepšie potlačí krovie a trávy. Ak je v lete prerušená, môžu vykvitnúť a priniesť semená cenené dvojklíčnolisté byliny. K ovciam a kozám na lokalite Dolné Lazy tento rok pribudnú i dva oslíky.
Zimná pastva kôz nad obcou Závada
 
Zimná pastva oviec na Hrehorkovom
Záverom tohto príspevku by sme radi v mene BROZ poďakovali miestnym hospodárom, ale i dobrovoľníkom, bez ktorých by naše úsilie bolo len márnou snahou. Aktivity na lokalitách prebiehajú so súhlasom vlastníkov v spolupráci so štátnou ochranou prírody v rámci projektu LIFE Endemic PANALP.
Zdieľať obsah na: