PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

„Hilltopping“ je párovacia stratégia, pri ktorej dospelé jedince hmyzu vyhľadávajú v krajine vyvýšené nezarastené miesta, na ktorých prebiehajú ich svadobné lety a párenie. Po kopulácii sa následne rozlietajú späť po lokalite a hľadajú miesta vhodné pre kladenie vajíčok a vývoj lariev. Takáto párovacia stratégia je typická napríklad pre vidlochvosta feniklového, vidlochvosta ovocného, ale i mimoriadne vzácne Askalafusy a iný hmyz. Po zanechaní pastvy v krajine (najmä kôz, ktoré sú vhodné na spásanie vysokých brál plných kríkov) sme o mnohé takéto miesta prišli.

Po vyčistení je takýmto miestom „hilltoppingu“ aj vrcholové škrapové pole Beckovských Skalíc.

Zdieľať obsah na: