PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

V území európskeho významu Beckovské skalice sme vyčistili „výsypky“ v starom kameňolome. Výsypky si môžete predstaviť ako kôpky sute a hornín, ktoré zostali po ťažbe. Takéto miesta – dostatočne oslnené s riedkym vegetačným krytom a  obnaženým substrátom sú biotopom výskytu nie len suchomilných druhov motýľov, ale aj koníkov, pavúkov a blanokrídlovcov. Popri čistení sa zviezla aj sprašová stena, v ktorej hniezdia samotárske zemné včely, ktorú sme počas týchto prác odkryli. Výsypka kameňolomu s porastom rozchodníkov je na Beckovských Skaliciach biocentrom výskytu vzácneho modráčika rozchodníkového (Scolitantides orion).

Zdieľať obsah na: