PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V marci 2020 sme na projektových lokalitách realizovali odstraňovanie náletových topoľov. Za účelom zachovania priaznivého stavu biotopu pre hraboša severského panónskeho.

Zdieľať obsah na: