PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
Počas celej jari to na lúkach s prítomnosťou sysľov kvitne. Sysľoviská sú totiž poväčšine aj pasienky, takže táto vhodná kombinácia spolupôsobenia druhov prináša svoje „ovocie“.
Sysle svojou prítomnosťou menia krajinu, svojim vyhrabávaním nôr nielen tú v podzemí, ale pri norách navršujú aj tzv. výhrabky – čiže kôpky obnaženej hliny, na ktorú sa chytajú rôzne svetlomilné druhy rastlín, ktoré nie sú zatienené trávami v poraste – napríklad zádušníky brečtanové, veroniky obyčajné.
Okrem toho sa v poraste presadia druhy, ktoré pasúcim sa zvieratám až tak nie sú po chuti alebo môžu byť pre ne jedovaté a nezjedia ich – ako tento iskerník na obrázku, ktorým je teraz posiata celá syslia lúka na Muránskej planine.
Okrem toho tam kvitnú sedmokrásky, lesné jahody a iné druhy, ktoré sa až tak ľahko v trávnatých porastoch nepresadia.
No a tomu zodpovedá aj intenzívny bzukot a prítomnosť opeľovačov, ktorých je na sysľovisku množstvo, napríklad aj samotárskeho hmyzu a včiel, ktoré využívajú okraje syslích nôr, výhrabky ale aj opustené syslie nory. Sysle totiž prinášajú biodiverzitu do krajiny a vytvárajú podmienky pre množstvo ďalších druhov. Ešte sa k tomu dostaneme vo viacerých postoch.
Takže chrániť sysle znamená aj chrániť ostatný život.
Zdieľať obsah na: