PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe
Húsenice Eriogaster catax

Ten by sa skôr mohol volať priadkovec hlohový, pretože jeho samičky znášajú vajíčka primárne na hlohy. Tento motýľ ako jeden z mála, znáša vajíčka na jeseň a musia na kríku prečkať celú zimu. Preto ich samica obalí do obalu, ktorý má na sebe akoby chĺpky a sú tak chránené pred vodou, mrazom a inými poveternostnými podmienkami. Samička vyhľadáva na kladenie znášky veľmi nízke kríky hloha, pretože, neskôr, keď sa z nich vyliahnu v skorších jarných mesiacoch húsenice, musí byť tento obal čo najbližšie k zemi, aby húsenice pohlcovali čo najviac sálavého zemského tepla z prvých jarných lúčov. Ak sa teplotné podmienky zmenia, vedia sa urýchlene vrátiť do svojho obalu a byť nakope, aby si generovali teplo a prežilo ich čo najviac. Húsenice sa živia mladými, rašiacimi lístkami hloha a keď sú staršie už aj lístkami trniek.

Priadkovec trnkový patrí k vzácnym a lokálnym druhom motýľov našej fauny. Je to chránený druh európskeho významu. Vyskytuje sa len  v teplejších oblastiach od nížin po stredné horské polohy. Výskytom je viazaný na medze a pasienky v počiatočných štádiách sukcesie. Jeho samičky vyhľadávajú na kladenie svojich vajíčok mladé nízke kríčky hlohu a trnky rastúce v riedkych, nezapojených porastoch. V minulosti bol takýto stav bežne a spoľahlivo udržiavaný voľnou pastvou zvierat a prípravou letniny, ktorá bola súčasťou krmiva pre zvieratá v zimnom období.  Zánik voľnej pastvy má za následok zarastanie lokalít spojené s prestarnutím krov a zahustením až zapojením ich porastu. Lokality sa týmto  postupne stávajú  pre výskyt priadkovca nevhodné a motýľ tam vyhynie. Priadkovec trnkový dlhších preletov na vzdialenejšie lokality nie je schopný. Samičky tohto priadkovca nie sú dobrí letci. Lietajú ťažko a iba na veľmi krátke vzdialenosti. Čo znamená, že v prípade zhoršenia podmienok nemajú dobrú schopnosť vyhľadať a osídliť vzdialenejšie miesto s ešte vhodnými podmienkami pre vývoj ich húseníc.

Preto pre správne nastavenie manažmentu lokalít výskytu tohto vzácneho motýľa monitorujeme početnosť výskytu hniezd jeho húseníc. Pokles početnosti výskytu hniezd s húsenicami  je znakom toho, že podmienky v mieste výskytu sa stávajú pre priadkovca trnkového menej priaznivé.
V takom prípade  je potrebný manažmentový zásah  cielený na obnovu vekovej  a priestorovej štruktúry porastu hlohov a trniek.

Priadkovec trnkový sa vyskytuje v 2 lokalitách nášho projektu LIFE Metamorphosis, v ktorých aj prebiehalo mapovanie  – v ÚEV Holubyho Kopanice, v Beckovských skaliciach a na jednom z nášľapných kameňov, ktoré z projektu plánujeme – Skalka pri Hubine.

Zdieľať obsah na: