PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Web stránka, ktorá propaguje hospodárov hospodáriacich šetrne k prírode a prepája ich s odberateľmi ich produktov je takmer hotová. Stránka s názvom Krajina živá bude spustená čoskoro a postupne sa do nej môžu hlásiť hospodári, ktorí pasú extenzívne – s menším počtom zvierat, alebo na veľkých plochách a takýmto spôsobom prispievajú k biodiverzite poľnohospodárskej krajiny.

www.krajina-ziva.sk

Stránka nie je novinkou, fungovala dlhšie a je rozšírená medzi hospodármi chovajúcimi dobytok.

Dostala však nový -modernejší šat a upravujeme na nej aj zopár informácií. Aktualizácie a správu stránky riešime vďaka projektu LIFE Subpannonic.

 

POľnohospodárska krajina – naše polia a pasienky tvoria až 51% rozlohy Slovenska. Preto veľmi záleží, akým spôsobom na nich hospodárime, tak, aby sme udržali zdravie pôdy a prírody aj pre budúce generácie a aby sme dokázali produkovať kvalitné a zdravé potraviny s ohľadom na prírodu. O toto nám v rámci Krajina živá ide.

Zdieľať obsah na: