PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového

Z viacerých syslích lokalít na Slovensku nám hlásia, že sa sysle prebúdzajú.

Dobré ránko a úspešný rok pre sysliu populáciu prajeme.
Budeme sa činiť, prepásať nové územia, sadiť ovocné stromy a riešiť ďalšie aktivity na záachranu sysľov.
Tento rok sa vďaka projektu LIFE Syseľ zobudí namiesto 20 000 sysľov, 28 000. Populácia totiž od začiatku projektu stúpla o 8000 jedincov. A pracujeme na jej ďalšom posilňovaní.
Sledujte naše aktivity.
Zdieľať obsah na: