PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V rámci projektu LIFE Dunajské luhy sa okrem BROZ v obnove vodného režimu ramennej sústavy Dunaja angažuje aj projektový partner VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.

Na jeseň sa začali práce na prehrádzke D2a. Vybudovaním priepustu sa zabezpečí prietok vody v súčasne suchej vetve, prepojením Bodíckeho ramena so Šulianskym. Pod priepustom vznikne výrazný vodný skok. Zmiernenie dopadu na migráciu rýb a stabilita dna brehov pod priepustom budú preto zabezpečené vybudovaním balvanitého sklzu v kombinácii s vývarom. Priepust bude opevnený kamennou nahádzkou a vybavený manipulovateľnými hradidlami.

Aj pri týchto technických riešeniach boli zohľadnené požiadavky vodákov. Súčasťou projektu sú prístupové rampy k vodnej hladine nad aj pod prehrádzkou.

Zdieľať obsah na: