PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Návod na to, ako ochrániť vaše stáda pred parazitmi a súčasne neuškodiť koprofágnemu (trusom sa živiacemu) hmyzu. Vypracovali sme ho na základe odporúčaní britskej entomologičky a farmárky Dr. Sarah Beynon a našich skúseností s pastvou v chránených územiach. Návod sme pripravili v rámci projektu LIFE Endemic PANALP a programu Krajina živá. Viac sa o problematike šetrného odčervovania dozviete v záznamoch z nášho seminára.   koprofagy    
Zdieľať obsah na: