PROJEKT: Dynamické línie života Dunaja

Na Dunaji človek vykonal mnohé zmeny, ktoré výrazne negatívne ovplyvnili spoločenstvá dunajských rýb  – napriamenie toku, odrezanie bočných ramien od hlavného toku, zmeny vodného režimu mnohých dunajských úsekov. Ryby tak trpia nie len nedostatkom potravy, ale aj nedostatkom vhodných biotopov pre rozmnožovanie a vývin mlade, ktorá je práve v ramenách chránená aj pred vlnobitím spôsobeným lodnou dopravou, ktoré ju môže vyplaviť na súš.

Jeden z posledných ichtyologických prieskumov v tomto roku, realizovaný v rámci projektu LIFE DLLD, sa uskutočnil tento týždeň v izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť, v ktorých po poklese vody ostali zaplavené depresie s uviaznutými rybami. Práve v týchto ramenách je plánovaná v blízkej dobe obnova dynamiky formou opätovného prepojenie s hlavným korytom a zlepšením ich prietočnosti.

Celkovo sa vedcom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave podarilo zaznamenať 26 druhov rýb, medzi nimi aj veľa druhov  európskeho významu, napr. čoraz ohrozenejšiu hrebenačku vysokú (Gymnocephalus baloni), jej príbuznú hrebenačku pásavú (Gymnocephalus schraetser), kolka veľkého (Zingel zingel), hrúza Vladykovho (Gobio vladykovi), lopatku dúhovú (Rhodeus amarus) alebo boleňa dravého (Leuciscus aspius). V ramene a Dunaji sa však vyskytujú ďalšie a to kolok malý (Zingel streber), plotica lesklá (Rutilus pigus), pĺž podunajský (Cobitis elongatoides) alebo ojedinele aj šabľa krivočiara (Pelecus cultratus). 

V rámci projektu LIFE DLLD plánujeme aj tieto izolované časti Karloveského ramena napojiť na hlavné koryto Dunaja tak, aby sa obnovila pôvodná konektivita a zlepšili podmienky pre mnohé druhy rýb.

A kto vie, možno to boli jedince, ktoré sa vyliahli v obnovenom dunajskom ramene Spittelauer nachádzajúcom sa iba pár kilometrov vyššie proti prúdu v rakúskom úseku Dunaja, ktorý je súčasťou Národného parku Donau-Auen. Aj toto rameno bolo opätovne napojené na hlavný tok rieky a od roku 2021 opäť slúži ako neresisko týchto ohrozených predstaviteľov dunajskej ichtyofauny.

Ďakujeme Danovi, Vladovi aj Stanovi za možnosť podeliť sa o tento zážitok a za možnosť vidieť zaujímavé a ohrozené dunajské druhy rýb.

Zdieľať obsah na: