PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Náš projekt LIFE Endemic PANALP sa blíži k svojej polovici a sme veľmi radi, že sa nám darí napĺňať jeden z jeho hlavných cieľov – obnovu tradičnej pastvy na vzácnych suchomilných trávnatých biotopoch v Malých a Bielych Karpatoch a Strážovských vrchoch. Práve v poslednom menovanom pohorí sme zatiaľ vrátili zvieratá na najväčšiu plochu. Jedna z významných projektových lokalít sa nachádza v okolí obce Zliechov. Po desaťročiach zarastania sme v spolupráci s miestnymi poľnohospodármi vrátili pastvu na prvé dve rozsiahle plochy a ďalšie pripravujeme už do budúceho roka. Prvý z obnovených pasienkov leží priamo pod najvyšším vrchom Strážovských vrchov, majestátnym Strážovom, v okolí ktorého sa rozprestierajú rozsiahle pralesy, ale aj zarastajúce výslnné lúky. Vďaka prostriedkom z projektu sa nám podarilo kvalitným a trvácim elektrickým oplôtkom vytvoriť 17 hektárový pasienok, na ktorom miestny gazda chová zmiešané stádo oviec a kôz. Z tejto plochy sme postupne odstránili náletové dreviny, a to veľmi citlivým spôsobom, aby sme obnovili tradičný ráz krajiny s remízkami, porastami borievok a starými solitérnymi stromami. Dôležité je pre nás zachovať taktiež riedke lieskové porasty, v podraste ktorých rastie množstvo chochlačiek, živných rastlín vzácneho jasoňa chochlačového.
Na opačnej strane Zliechovskej doliny, v lokalite Pod Draštinou, leží ďalší pasienok. Tu sa nám v spolupráci s ďalším lokálnym farmárom podarilo vrátiť pastvu až na 41 hektárov lúk. Ešte pred pár rokmi sa tunajšie opustené pasienky s borievkami strácali v tieni borovíc a druhá časť plochy bola bez pravidelného obhospodarovania. Dnes sa už ale borievky opäť tešia zo slnečného svitu a podobne sú na tom aj mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov, napríklad modráčiky čiernoškvrnné. Tie tu našťastie dokázali prežiť aj nehostinné časy bez hospodárenia a dnes sa šíria späť na plochy, ktoré spása stádo Pinzgauských kráv. Pastva kráv potláča expanzívne trávy (napr. smlz kroviskový) a začína sa dariť kvitnúcim bylinám, čím biotop získava pestrejšiu štruktúru a je aj optimálne poľnohospodársky využitý.
Na dohľad z pasienkov pod Strážovom a Draštinou ležia ďalšie lokality, kde pracujeme na obnove zarastajúcich plôch a návrate tradičného hospodárenia. Celkom určite z toho bude profitovať biodiverzita a súčasne aj miestni poľnohospodári, ktorí naše aktivity vítajú. A to je presne náš zámer!

Zaujíma vás, kde všade sa nám už podarilo obnoviť pastvu? Dozviete sa na https://broz.sk/nosne-aktivity-broz/pastva-v-chranenych-uzemiach/
Zdieľať obsah na: