PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Hrádze v povodí našich väčších riek sú významnými biokoridormi. Nezriedka predstavujú ekostabilizačné prvky a centrá biodiverzity v okolitej, poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Vo vegetačnej dobe sú však celoplošne kosené, resp. mulčované každoročne v rovnakých termínoch. Dochádza tým k úplnému odstráneniu bylín poskytujúcich nektár, vyčerpávaniu pôdnej semennej banky a neodstránením zožatej biomasy k jej rozkladu priamo na mieste a nadmernému obohacovaniu živinami. V spolupráci s CHKO Biele Karpaty sme vytypovali faunisticky hodnotné úseky hrádzí Váhu, ktorých kosba a následné odstránenie pokosenej biomasy sa po dohode so správcom vykonáva až v neskorom jesennom termíne.

A celú sezónu to tam pekne bzučí a poletuje.

Zdieľať obsah na: