PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
syseľ pasienkový, letisko Bratislava
V posledných dňoch chodia naši dobrovoľníci prikrmovať sysle na bratislavské letisko. Každých zhruba 20-30 metrov im hodia trochu slnečnice, aby si zvykli chodiť na tieto miesta. Chystáme tam totiž odchyt sysľov a ich prevoz na iné lokality, aby sme posilnili niekoľko populácií na južnom a západnom Slovensku.
Na bratislavskom letisku žije najsilnejšia slovenská populácia sysľa pasienkového, ktorá má 10 000 jedincov. Z celkového počtu 28 000 sysľov, ktoré momentálne na Slovensku máme je to tretina. Na ďalších dvoch lokalitách na Muránskej Planine a v Slovenskom krase, žije spolu 8 000 sysľov. Dve tretiny sysľov teda žije na troch miestach na Slovensku, čo dosť vypovedá o malých počtoch ostatných populácií na zvyšných 39 lokalitách. Kvôli tomu je v nich vysoký stupeň príbuzenského kríženia, málo mláďat a trpia aj rôznymi chorobami a genetickými defektmi (zaznamenali sme aj albínske sysle).
Z genetickej štúdie ZOO Bojnice (v spolupráci s TUZVO) nám v rámci projektu vyšlo ako kľúčové riešenie tieto malé syslie populácie geneticky posilniť. Kedysi sa migrácie jedincov medzi rodinami diali prirodzene, keďže syslie kolónie boli od seba vzdialené len pár kilometrov. Dnes je najbližšia populácia k Bratislave v Kuchyni (40 km) a ďalšia v Chtelnici (70 km) a medzi nimi je diaľnica a iné bariéry. Preto im treba pomôcť.
Teraz je na to najvhodnejší čas, keďže sysle sa len nedávno zobudili a ešte sa nestihli spáriť.
Okrem odchytov na bratislavskom letisku, z ktorých posilníme populácie na západnom Slovensku, chystáme odchyty aj na Muránskej planine a v Slovenskom krase, z ktorých posilníme im blízke populácie.
Zdieľať obsah na: