PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Dobrovoľníci

Koncom februára sme pomáhali prírode v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Stretli sme sa s pracovníkmi Správy CHKO, so strážou prírody a dobrovoľníkmi a spolu s miestnym gazdom pánom Júliusom Zagyim sme sa zamerali na odstraňovanie náletových drevín a odstraňovanie starej nahromadenej trávy pomocou mozaikového vypaľovania. Súčasťou týchto aktivít bolo predstavenie prírodných hodnôt účastníkom ako aj reportáž o poľnohospodárstve z tohto územia.

Zdieľať obsah na: