PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
Pojazdné laboratóriu na vzdelávanie o hrabošovi severskom panónskom

Náš maďarský projektový partner Pisztráng Kör, pre účely projektu kúpil tzv. Microtus microbus.
Dopravný prostriedok budú využívať ako pojazdné laboratórium pre deti – najmä na školské exkurzie, ktoré budú vďaka zariadeniu vzdelávať o témach ochrany prírody, obnovy biotopov, obnove mokradí, význame druhov v ekosystémoch, konkrétne druhu – hraboša severského panónskeho, ktorého ochrana je predmetom spoločného projektu – Obnova biotopov hraboša severského panónskeho.
V rámci pojazdného laboratória budú vytvorené vzdelávacie programy pre 3 vekové skupiny –
3-9 rokov, 10-14 rokov a 15-18 rokov.

Minibus je dizajnovaný do tvaru hraboša severského panónskeho a je vybavený zariadením do terénu – pracovné stoly, stoličky, solárne panely, tienidlo, mikroskopy, kamery, videokamery. Jeho súčasťou je aj interaktívna výstava, ktorá bude inštalovaná vždy po zaparkovaní mikrobusu.
S mikrobusom sa náš projektový partner chystá cestovať po obciach a mestách, ako v Maďarsku, tak i na Slovensku a bude voziť účastníkov a záujemcov o exkurzie do územia výskytu hraboša severského panónskeho, kde im bude podrobne vysvetľovať súvislosti o živote tohto vzácneho endemita.

Hraboš severský panónsky je viazaný na mokrade, podmáčané lúky, s ostricovou a trstinovou vegetáciou. Na Slovensku žije v niekoľkých mikropopuláciach na Podunajskej nížine. Zopár populácií tohto poddruhu sa nachádza aj v Maďarsku a Rakúsku. S projektovými partnermi z týchto krajín hraboša spoločne chránime.
Účastníci exkurzií budú zbierať vodné rastliny a organizmy, z lokalít jeho výskytu, a budú ich určovať za pomoci technického vybavenia mikrobusu a určovacích kartičiek, vytvorených pre tento účel.

Ak ste učitelia zo škôl, deti alebo rodičia a máte záujem o vzdelávaciu exkurziu na mikrobuse, môžete napísať na broz@broz.sk. Len čo sa pandemická situácia zlepší, exkurzie za hrabošom severským panónskym sa chystáme realizovať.

Zdieľať obsah na: