PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
syseľ pasienkový
Napriek celoeurópskym trendom a zmenám v poľnohospodárskej krajine, na Slovensku početnosť sysľa pasienkového stúpa
Syseľ pasienkový bol v roku 2019 zaradený na červený zoznam IUCN do kategórie kriticky ohrozený a populačné krivky v celej Európe vykazujú stále klesajúci trend.
Napriek týmto trendom sa počet slovenských sysľov po desiatkach rokov naďalej zvyšuje. Vďaka ničomu inému, ako vďaka projektu LIFE Syseľ.
 Kým v roku 2020, keď sme s projektom začínali žilo u nás 20 000 jedincov tohto kriticky ohrozeného druhu, v roku 2021 už to bolo vďaka projektu cca 28 000 a v tomto roku sa dostali na číslo 36 000 jedincov.
Dopomohli tomu aj translokácie – presuny sysľov medzi jednotlivými lokalitami, ktoré zlepšujú fitness populácie vďaka premiešaniu genetického materiálu.
Okrem iného tomu výrazne dopomohla aj pastva na viacerých lokalitách, kde dlhé roka absentovala, takže veríme, že v budúcom roku početnosť sysľa pasienkového znovu o čosi poskočí. A budeme tak naďalej na popredných priečkach európskych krajín, kde početnosť sysľov stúpa vďaka komplexnému prístupu k poľnohospodárskej krajine a lokalitám jeho výskytu.
Zdieľať obsah na: