PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
minister preberá petíciu Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja

Ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi sme odovzdali petíciu Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja, ktorú podpísalo 11 603 ľudí.
Odovzdali sme mu ju na Veľkolélskom ostrove, priamo na brehu Dunaja, kde sme zorganizovali aj tlačovú konferenciu.

Pán minister Budaj ju od predsedu BROZ Tomáša Kušíka prijal so slovami, že si veľmi váži inciciatívu a petíciu za záchranu tohto vzácneho územia a ako minister životného prostredia bude súčinný a nápomocný, aby Vnútrozemská delta Dunaja dostávala patričné množstvo vody, ktoré jej patrí a ktoré pomôže zachovať biodiverzitu tohto vzácneho územia. Pán minister zároveň podotkol, že Vodné dielo Gabčíkovo malo na prírodu obrovský dopad a ešte stále sme sa nenaučili kompenzovať jeho dôsledky. „Nedáva žiaden zmysel aby sme sa nepokúsili vyhovieť tejto petícii a upraviť Manipulačný poriadok na manipulačný algoritmus – ak stúpa voda, vpúšťame viac vody do lužných lesov. Nie iba raz do roka, podľa doterajšieho byrokratického prístupu. Preto je dôležité aby vodné dielo a Vodohospodárska výstavba vedeli reagovať pružne.“ Minister zároveň prisľúbil skoré začatie rokovaní o zmene Manipulačného poriadku.

Podpisy pod petíciu sme zbierali od 22. apríla, kedy sme takto symbolicky na deň Zeme petíciu spustili. Za záchranu našej najväčšej mokrade sa podpísalo množstvo ľudí, ktorí sa s problematikou oboznámili v krátkom čase. Málo ľudí problémy tohto územia detailne poznalo, tak bola aj komunikačná výzva ľudí s týmto problémom oboznámiť a motivovať k aktívnemu prístupu.

Zdieľať obsah na: