PROJEKT: Ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska
korytnačka močiarna, autorka: Monika Pascoe Mikyšková

Tesne pre začatím nášho projektu ochrany korytnačky močiarnej vyšiel na Debnníku N pekný popularizačný článok o tomto druhu. Monika Pascoe Mikyšková je autorkou ilustrácie, ktorá článok sprevádza. Spomínajú sa tam aj lokality, ktoré priamo obsiahneme v rámci projektu a deklarujeme, že populácie na týchto lokalitách ochránime, či už budovaním mokradí, alebo priamou ochranou znášok.
Tešíme sa už na projekt a rovno sa púšťame do práce.

Odkaz na článok Denníka N: https://dennikn.sk/1712839/korytnacky-mociarne-na-slovensku-ohrozuje-vysusanie-lokalit-a-devastacia-znasok/

Zdieľať obsah na: