Liahli sa malé korytnačky

Túto jar sme boli svedkami nevšedného predstavenia. Hromadného liahnutia mláďat korytnačiek močiarnych. Počas minuloročnej sezóny, chodila na lokality, tzv. kladiská, kynologička so svojim špeciálne trénovaným psom, Rexou. Rexa vystopovala čerstvo nakladenú znášku a upozornila na ňu. Na zahrabanú znášku sa následne položila pevná kovová mriežka, ktorá ju mala ochrániť pre vyhrabaním predátormi. Podarilo sa! 

Ďalšia reportáž o korytnačkách, na RTVS

O našom projekte ochrany korytnačiek, natočila reportáž aj Lucia Hamran Kollárová z RTVS. Zobrali sme ju na jednu tajnú lokalitu na Podunajsku, kde korytnačky močiarne úspešne znášajú vajíčka, ktoré chránime pomocou mriežok pred predátormi.

Reportáž o projekte na TV JOJ

V televíznych novinách na JOJ bola reportáž o našom projekte ochrany ohrozenej korytnačky močiarnej. Boli sme sa pozrieť s reportérkou aj priamo v teréne, na to, ako pracujeme na ochrane znášok s cvičenými psami.

Vyrobili sme vzdelávací plagát o korytnačke močiarnej

V rámci projektu Ochrany korytnačky močiarnej sme vyrobili vzdelávací materiál - plagát, ktorý je vhodný pre školy, škôlky, univerzity, knižnice, ale kľudne aj domácnosti a kancelárie, ak ste fanúšikom ohrozených korytnačiek močiarnych.

Korytnačky chránia už aj psy

Aby sme dopomohli korytnačkám močiarnym k rýchlejšiemu zväčšeniu populácie, začali sme chrániť aj samotné znášky. Najprv ich ale musíme nájsť a tu nastupujú psy.

Pastva pre korytnačky

Korytnačkám sme sa rozhodli pomôcť prečistením potenciálnych kladísk od hustej a pre korytnačky nepriechodnej vegetácie. Najprv kosili terénni pracovníci, potom nastúpil dobytok.

Korytnačkám vytvárame nové domovy

Vytvorili sme menšie vodné plochy, prekopaním kanálov sme obnovili spojenie medzi plochami, znížili sme sklon strmých brehov a navyše aj vytvorili nové kladisko.

Pekný článok o korytnačke močiarnej na Denníku N

Tesne pre začatím nášho projektu ochrany korytnačky močiarnej vyšiel na Debnníku N pekný popularizačný článok o tomto druhu. Monika Pascoe Mikyšková je autorkou ilustrácie, ktorá článok sprevádza.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie ochrany chráneného druhu európskeho významu – korytnačky močiarnej a jej biotopov, a zavedenie vhodného manažmentu na významných lokalitách výskytu a rozmnožovania. Zavedením vhodných opatrení sa zlepší stav biotopov výskytu – vodné a mokradné biotopy, kladiská a zlepší nevyhovujúci stav už existujúcich lokalít. Pravidelným manažmentom sa zabezpečí dlhodobo priaznivý stav lokalít.

Realizáciou projektu bude zabezpečené zlepšenie stavu biotopov a populácie druhu na jednotlivých lokalitách. Dôjde k plneniu opatrení, špecifikovaných v Programe záchrany korytnačky močiarnej.

 

Opis projektu:

V rámci projektu sú realizované opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu populácie ohrozenej korytnačky močiarnej a jej biotopov a tiež opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia. Korytnačka močiarna je chránený druh živočícha a je to jediný pôvodný druh korytnačky na našom území. Projekt má za cieľ zabezpečiť jej prežitie a dosiahnuť zvýšenie populácie pomocou praktickej starostlivosti.

Hlavný dôraz je kladený na manažment lokalít ako celku – územie bolo vyčistené od nelegálnych skládok odpadu, realizuje sa obnova vodných plôch pomocou vybagrovania sedimentov, odstraňuje sa nežiadúca vegetácia (náletové dreviny a prerastené byliny, ktoré bránia korytnačke v migrácii), na vybraných lokalitách prebieha pastva na potlačenie zarastania vhodných biotopov vegetáciou, kladiská (miesta kladenia vajíčok) sú pravidelne kosené a presvetľované. Tiež sú realizované aktivity zamerané na individuálnu druhovú ochranu – mechanická ochrana znášok pred predátormi, podrobný monitoring pomocou telemetrie (identifikácia prípadných ďalších znáškových lokalít, dôležité informácie o migračnom správaní a zimoviskách). Takto získané jedinečné dáta budú cenným zdrojom poznania pre výskum a ochranu i na ďalších lokalitách na Slovensku (resp. v Európe).

Uplatňovanie týchto opatrení vo vybraných lokalitách južného Slovenska, by sa mohlo stať modelovým príkladom i pre ostatné lokality výskytu tohto cenného druhu. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej Únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Financovanie projektu:
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 648 246,59 EUR. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 615 834,26 EUR (95%).

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je jediným pôvodne žijúcim druhom korytnačky na Slovensku. V Červenom zozname plazov Slovenska je kategorizovaná ako kritický ohrozený druh. Ako napovedá jej meno, korytnačka močiarna je viazaná na vlhké biotopy. Žije v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách s bohatou vegetáciou a bahnitým dnom. Špecifickým prvkom biotopu korytnačky močiarnej je kladisko z piesčitej pôdy, ktoré slúži na ukrytie a inkubáciu vajec.

Sfarbenie korytnačky močiarnej je tmavohnedé až čierne so žltkastými bodkami alebo jemnými pásikmi. Pohlavia sú pekne rozoznateľné. Samce bývajú menšie ako samice, majú dlhší chvost, zahnuté pazúry (samice ich majú rovné) a červeno až hnedo sfarbenú dúhovku, zatiaľ čo samice ju majú žltú.

Hlavným dôvodom ohrozenia korytnačky močiarnej je strata prirodzeného biotopu. Ide najmä o rozorávanie pôdy, vysúšanie mokradí, zarastanie potenciálnych kladísk. Ak je vhodné kladisko veľmi vzdialené od vody, korytnačkám hrozí nebezpečie počas presunov v podobe predátorov, zrážky s autami alebo sú odchytávané ľuďmi.

korytnačka močiarna, projekt ochrany BROZ
Zdieľať obsah na: