PROJEKT: DANUBEPARKS CONNECTED

Tento rok sme na hrádzi v rakúskom Národnom parku Donau Auen pásli 50 oviec. Pastva prebiehala od marca do novembra,  v spolupráci s organizáciou WUK (Werkstätten un Kulturhaus https://www.wuk.at/) a NP Donau Auen (www.donauauen.at). Podarilo sa nám vypásť dvojkilometrový úsek hrádze, dvakrát za sezónu a v budúcom roku by sme radi aktivity rozšírili na väčšie územie, kde budeme pásť približne 100 ks oviec.

Plemeno, ktoré na hrádzach pasieme je najstaršie rakúske plemeno oviec – Krainer steinschaf

.