PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Orchidea na veľkom vrchu

Symbolické ocenenie za aktivity prebiehajúce na Území európskeho významu Veľký kopec nad mestom Kráľovský Chlmec na východe Slovenska, si tento rok prevzali miestny hospodár Arnold Dócs, ktorý s nami spolupracuje na projekte #LIFE_SUB_PANNONIC a miestny záhradkár, dobrovoľník a podporovateľ obnovy pastvy v tomto území Arpád Kárnai. V rámci projektu začali v tejto lokalite s pastvou kôz za účelom obnovy travinno-bylinných biotopov, ktoré sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov viazaných na lúky a pasienky. 

K pastve na Veľkom kopci pridali i ďalšie aktivity pre ochranu prírody. S miestnymi obyvateľmi v tejto lokalite likvidujú nelegálne skládky odpadov. Za pomoc pri zbere odpadu deti dostali i malú odmenu – sklenenú fľašu s nápisom „I love Nagy Hedge (Veľký kopec)“. Rokmi opustené a neprístupné miesto sa tak zmenilo na nepoznanie – teraz je obľúbenou lokalitou pre výlety a spoločné akcie, dokonca i pre svadobné fotografovanie. Na vrchole kopca sme osadili náučný panel a lavičku s krásnymi výhľadmi na okolitú krajinu CHKO Latorica

Orchidei

Vstavač obyčajný (Orchis morio)

A v tomto čase prinieslo úsilie odvážnych hospodárov a  dobrovoľníkov z celého Slovenska nádhernú odmenu – vďaka ich pomoci pri ochrane prírody zakvitla na Veľkom kopci vzácna orchidea – Vstavač obyčajný (Orchis morio). Názov dostal podľa toho, že ste ho mohli bežne nájsť v „obyčajnej“ zdravej poľnohospodárskej krajine. Dnes už to však neplatí a ani zďaleka obyčajný nie je… Jedná sa o chránený druh národného významu, ktorý je zraniteľný likvidáciou nehnojených lúk a pasienkov, na ktoré je viazaný. Predtým neznáma orchidea v tejto lokalite zakvitla na Veľkom kopci v počte 200 kusov a potvrdila, že s obnovou biotopov na tomto území ideme dobrým smerom.  

#Pasenie_je_spása v duchu tohto hesla obnovujeme pastvu na viacerých lokalitách na Slovensku s cieľom ochrany a obnovy biodiverzity týchto území. 

Orchidea na veľkom vrchu
Zdieľať obsah na: