PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Kozy na Devínskom brale

Popri úspešných aktivitách v Strážovských vrchoch sme sa v rámci projektu LIFE Panalp pustili do obnovy vzácnych trávnatých biotopov aj v Malých Karpatoch. V najzápadnejšom slovenskom pohorí sme túto jar v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy spustili pastvu na Devínskej hradnej skale.

Pasúce sa zvieratá doposiaľ spríjemňovali pobyt návštevníkom najmä na nádvorí Devínskeho hradu, odteraz ich však môžu pozorovať aj na južných svahoch hradného brala. Na miestach s ikonickým výhľadom na sútok Dunaja a Moravy totiž naše stádo kôz už niekoľko týždňov udržiava mimoriadne cennú skalnú step. Tá je jediným miestom na Slovensku, kde sa vyskytuje kriticky ohrozená palina rakúska (Artemisia austriaca). Aby sme zistili, ako táto vzácna rastlina zareaguje na pastvu, v spolupráci s bratislavským pracoviskom Správy CHKO Dunajské luhy sme zároveň spustili menší pokus, v rámci neho sme časť jedincov paliny pred kozami oplotili. Pastva kôz ale celkom určite prospeje tunajším teplomilným trávnatým spoločenstvám. Tie by bez potrebnej starostlivosti zarástli drevinami, v tieni ktorých by nedokázala dlhodobo prežiť palina a ani množstvo iných vzácnych svetlomilných druhov.

Zdieľať obsah na: