PROJEKT: Life Juh
Minulý štvrtok sme na Veľkolélskom ostrove organizovali mierne mrazivý workshop s názvom Hlavové vŕby na Podunajsku o vŕbach, ale aj iných drevinách, ktoré sa režú na hlavu (topoly, bresty, moruše). Aj o tom ako je ideálne plochy v okolí hlavových stromov udržiavať, aby sme výrazne pomohli biodiverzite v kmeňoch, aj v ich okolí.
Workshop bol organizovaný pre odbornú verejnosť – zamestnancov samosprávy a pracovníkov oddelenia starostlivosti o životné prostredie MČ Bratislava Staré mesto, ale aj ďalších samospráv z Podunajska. Zúčastnili sa ho aj lesníci, agrolesníci, „elektrikári“ – ľudia z oddelenia životného prostredia zo Západoslovenskej distribučnej, bol tam napríklad aj novinár Andrej Barát, na ktorého výstupy sa ešte špeciálne tešíme.
Dúfame, že workshop vyskladaný z našich skúseností, ale aj výsledkov monitoringu na Léli, arboristického prístupu, či entomologických poznatkov o vŕbach bol prínosný pre všetkých a vydržali zimu, aby si vychutnali atmosféru priamo pod orezanými vŕbami. Dúfame, že v budúcnosti sa bude takto orezávať na mnohých ďalších miestach na Podunajsku, aj vďaka tomuto workshopu.
Ďakujeme prednášajúcim – okrem našich kolegov aj entomológovi Marek Semelbauer a arboristovi Michalovi Kuzmovi.
Pomaly sa blíži aj obdobie vhodné na orezávanie hlavových vŕb – približne január a február, tak ak máte na svojom pozemku vŕby alebo možnosť v okolí nejaké orezať alebo založiť – prečítajte si k tomu náš návod.
Zdieľať obsah na: