PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Posledný septembrový štvrtok strávil tím z nášho projektu LIFE Panalp v Smoleniciach, kde sme so zamestnancami spoločnosti Toyota pripravovali pôdu na obnovu pastvy na hradisku Molpír. Spoločne sa nám podarilo olúpať kôru na koloch pozdĺž celej trasy ohrady, namontovať na ne izolátory a natiahnuť drôty. Takisto sme vyrovnali zeminu pod budúcim prístreškom pre zvieratá a vyčistili od náletov jeho okolie aj časť blízkeho čerešňového sadu. Vďaka tejto dobrovoľníckej akcii už čoskoro oživí historické hradisko Molpír stádo kôz, ktoré si za týmto účelom zabezpečil miestny farmár. Zo začiatku sa tu bude pásť 15 zvierat na približne dvojhektárovej pastvine. Tá sa bude postupne rozširovať o ďalšie hektáre vzácnych strání, ktoré vlastní obec Smolenice.

Hradisko Molpír vybudovali naši predkovia pred viac ako troma tisíckami rokov. Najväčší rozmach dosiahlo v 7. storočí pred našim letopočtom, kedy tu žilo zrejme až 800 ľudí. Tí sa venovali najmä remeselníctvu, no celkom určite tu už v tých časoch chovali aj hospodárske zvieratá. Hoci bolo hradisko v nasledujúcom storočí zničené, ľudia jeho priestory využívali až do nedávnej minulosti, predovšetkým ako pasienok.

Práve pastve môžeme vďačiť za to, že sa na lokalitách ako Molpír zachovali mimoriadne cenné biotopy. V odbornej reči ide o tzv. xerotermy, čiže teplo- a suchomilné trávnaté spoločenstvá, ktoré k druhovo najbohatším zložkám prírody na Slovensku. Tvorí ich totiž obrovské množstvo bežnejších aj vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Spomedzi tých vzácnejších sa na Molpíri dodnes vyskytuje napríklad orchidea vstavač purpurový, náš najkrajší pavúk stepník červený a viacero druhov denných motýľov, vrátane neprehliadnuteľného vidlochvosta feniklového. Vysokú druhovú rozmanitosť tejto lokality značne rozširujú svetlé lesy, ktoré sú skoro na jar plné chochlačiek dutých. Tie sú tu živnou rastlinou húseníc ohrozeného motýľa jasoňa chochlačkového.

Všetky tieto prírodné hodnoty, a s nimi aj pozostatky pradávneho osídlenie Molpíra, by sa ale bez potrebnej starostlivosti stratili v tieni krovín a hustého lesa. Od polovice minulého storočia pohltili dreviny viac ako polovicu územia hradiska. V nedávnej minulosti síce bolo približne 5 ha lúk vyčistených od náletových drevín, no bez následnej starostlivosti začali opätovne zarastať. Už v najbližších týždňoch ale našťastie bude na tomto prírodne aj kultúrne významnom mieste obnovená tradičná pastva. Zabezpečená bude vďaka spolupráci obce Smolenice, miestneho farmára a BROZ. Pastvu technicky zastreší náš projekt LIFE Panalp a bude z nej profitovať nielen tunajšia príroda, ale aj obec, ktorá vďaka nej ušetrí množstvo nákladov na starostlivosť o územie kultúrnej pamiatky. Súčasne sa zvýši atraktivita hradiska pre obyvateľov a návštevníkov obce, nakoľko aj po ohradení bude stále voľne prístupné verejnosti.

Ďakujeme všetkým účastníkom z radov zamestnancov Toyoty za pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

Zdieľať obsah na: