PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Ovce pasúce sa na Súľove

Súľovské vrchy neoplývajú iba malebnými scenériami skalných brál a vežičiek, ale aj bohatstvom vzácnej flóry a fauny. Medzi botanikmi boli v minulosti okrem iného známe ako vychýrená botanická lokalita. To dnes už žiaľ nie je úplne pravda. Orchideové biotopy, chudobné pasienky na plytkých presychavých pôdach, boli totiž v prevažnej miere opustené a zarástli drevinami. Časť týchto biotopov sme po dohode so Správou CHKO Strážovské vrchy a s miestnym urbárskym spoločenstvom začali obnovovať na konci zimy v roku 2023.

Významnou lokalitou s výskytom vzácnejších druhov orchideí je Dolina Čierneho potoka. Zostával tu už iba malý fragment ohrozených trávnatých biotopov, ktoré sme obnovili na plochu asi 0,3 ha a bude udržiavaná kosením.

K výhľadom na Súľovské skaly patria aj pasúce sa ovečky. Avšak, tie sa dnes pasú prevažne na druhovo relatívne chudobných pasienkoch, ktoré vznikli zatrávnením bývalej ornej pôdy. Zbytky „starých“ druhovo pestrejších pasienkov s orchideami po okrajoch zarastajú náletovými drevinami, ako všade na Slovensku. Tento stav chceme čo najviac zmeniť a mozaikovito, s ponechaním solitérnych stromov, sme vyčistili prvé časti územia. Ovečkám sa očividne na obnovených plochách páči. Ešte bude nasledovať dočistenie od výmladkov, pníkov a potom už iba pastva a regenerácia pestrých trávnatých biotopov s orchideami na ploche dokopy takmer 6 ha.

Zdieľať obsah na: