PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Každá z lokalít zaradených do projektu Subpannonic sa môže pýšiť prírodnými krásami, ktoré majú potenciál prilákať nejedeného turistu. Väčšinou však ide o oblasti, ktoré nie sú medzi turistami veľmi známe. Ako naštartovať turizmus v takýchto územiach?

Počas prvého septembrového víkendu sme si zašli spoločne s farmármi a stakeholdermi z projektu Subpannonic a programu Krajina živá po inšpiráciu do regiónu Hont. Počas dvojdňového workshopu sme spolu so zainteresovanými obyvateľmi zo Zemplína, Gemera, Stredného Považia a Bratislavského regiónu navštívili Festival Moruše čiernej a Gazdovský trh v Bátovciach.

Festival Moruše čiernej je dnes už neodmysliteľnou súčasťou hontianskej kultúrnej tradície. Jeho poslaním je pozdvihnúť povedomie o unikátnej drevine – moruši čiernej, ktorá v okolí obce Bátovce a susediacich dedín vraj rastie v najväčšom počte v strednej Európe. Festival každý rok hosťuje iná dedina v regióne. Tento rok sa festival uskutočnil v obci Žemberovce. Návštevníci fetivalu môžu okrem exkurzie po Náučnom chodníku Moruše čiernej navštíviť aj lokálny trh. Na ňom sme našli výlučne lokálne produkty: rozmanité výrobky z moruše čiernej (od sirupov a zmrzliny po koláče), lokálnu gastro-špecialitu – párance, či prírodnú kozmetiku alebo produkty z ovčej vlny. 

Gazdovský trh v Bátovciach zas víta turistov každý týždeň v sobotu. Jedinečnosťou tohto trhu je, že sa ako prvý na Slovensku a susednými krajinami zaradil do medzinárodnej siete Marcati della Terra (Trh Zeme). Pre Trhy Zeme je charakteristické, že produkty sú miestne, sezónne a čerstvé. Boli vyrobené rešpektujúc životné prostredie, dbajúc na ochranu biodiverzity a vychádzajúc z tradícií. Sú ponúkané za férové ceny pre tých, ktorí ich vyrábajú, ako i pre tých, ktorí ich kupujú. Trhy Zeme sú miestom na nákup kvalitných potravín a zároveň priestorom na budovanie komunity, výmenu skúseností a vzdelávanie. V príjemnom prostredí sme tu spolu ochutnali viacero druhov syrov, miestne pečivo, zeleninu a bylinkové sirupy. Veľmi sme si pochutili! Niektorí z nás neodolali ani nákupu keramiky od tamojšieho hrnčiara. 

Región Hont nám ukázal, že prírodné krásy spojené s kvalitnou lokálnou ponukou (od výrobkov, po služby ako reštaurácie a ubytovanie) dokážu pritiahnuť pozornosť ľudí, ktorí sú ochotní docestovať aj z veľkých diaľok. Usporadúvaním podobných akcií sa v regiónoch spoločne napĺňajú kultúrne, sociálne, ekonomické aj environmentálne potreby, pričom sa udržuje kultúrna integrita i ekologické procesy.

Organizátorom Festivalu Moruše čiernej a Gazdovského trhu v Bátovciach patrí veľké poďakovanie. Okrem výborného príkladu rozvoja trvalo udržateľného ruchu si našli čas spraviť pre účastníkov nášho workshopu aj dve prednášky. Veríme, že sme sa im odmenili späť aj prednáškou v našej réžii – o aktivitách projektu Subpannonic a význame obnovy pastvy v chránených územiach, ako aj o programe Krajina živá

Ďakujeme aj VUB Banke, za podporu a v neposlednom rade aj samotným účastníkom workshopu! Veríme, že si odniesli námety na usporiadanie podobnej akcie vo svojich domovských regiónoch. Živé rozhovory účastníkov, a to nielen medzi sebou, ale aj s miestnymi ľuďmi, tomu nasvedčujú!

VÚB Banka
Krajina živá
Zdieľať obsah na: