PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Cieľom je obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity nasledovnými zásahmi do lesných porastov: odstraňovanie invazívnych druhov, výsadba pôvodných druhov drevín, vyznačovanie a ochrana cenných stromov a modifikácia ťažby.

Krátke dokumentačné video.