Sihoť, ako jedna z najznámejších lokalít so zdrojom pitnej vody na Slovensku, sa stala najviac komunikovanou oblasťou. Sihoť je však len veľmi malá časť z celkových území, ktoré sú navrhnuté na hospodárske využívanie lesa – ťažbu. Ďalšie postihnuté územia majú porovnateľnú a väčšiu hodnotu z hľadiska ochrany vodných zdrojov i ochrany prírody.

V mnohých prípadoch majú byť ťažbou zničené 80-95 ročné prirodzené lužné lesy. A to aj oveľa cennejšie ako tie čo nájdete na Sihoti. Majú byť zničené holorubom a nahradené monokultúrami nepôvodných kanadských topoľov. Takéto prirodzené lužné lesy pritom nikde inde na Slovenskom úseku Dunaja nenájdete. Najmä preto, že boli zničené podobným spôsobom ako to navrhuje nový hospodársky plán, po novom nazývaný program starostlivosti o les (PSL) . Nehovoriac o tom, že ide o biotopy európskeho významu a chránené územia, ktoré by aj podľa zákonov SR mali ostať zachované.

Rúbať sa má aj v Pečnianskom lese, kam chodí mnoho Bratislavčanov za oddychom, v Chránenom areáli Jarovská Bažantnica alebo v ochrannom pásme vodného zdroja Rusovce – Ostrovné lúčky. Padnúť tu majú oveľa cennejšie lesy ako na Sihoti – napriek tomu, že médiá o tom prakticky neinformujú.

V BROZ sme sa zapojili ako jeden z mála subjektov do pripomienkovania ešte v procese prípravy dokumentu PSL už v roku 2015. Viac ako rok sme bojovali za záujmy ochrany lesných porastov a snažili sa rokovať o eliminovaní negatívnych dôsledkov ťažieb v navrhovaných územiach.  Oceňujeme, že tento vážny problém vzbudil záujem verejnosti a médií.

Nový PSL pre bratislavské lesy v správe Lesov SR, š.p. je práve v procese schvaľovania. Tento nový plán bude platiť najbližších 10 rokov (2016-2025)  a prináša negatívne zásahy, ktoré budú znamenať nenávratnú likvidáciu viacerých cenných lesov v okolí Bratislavy.

V BROZ sme zásadne proti takémuto návrhu PSL.

Sme presvedčení, že lesy v okolí Bratislavy by v prvom rade mali plniť funkciu ochrany vody a pôdy, udržovať zdravú klímu v okolí mesta a poskytovať pokojné a inšpiratívne miesto pre regeneráciu Bratislavčanov.

Celý materiál PSL sme podrobne preštudovali a spolu s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR  sme vytvorili pripomienky, ktoré umožnia pri obhospodarovaní lesov zohľadniť podmienky ochrany prírody, zdravého životného prostredia a čistej pitnej vody pre obyvateľov Bratislavy. Pripomienky nájdete v prílohe tejto správy. Budeme radi, keď nám ich pomôžete šíriť. Veľmi dôležité je najmä vyhnúť sa najbrutálnejším zásahom v porastoch (JPRL) uvedených v Prílohe 2.

 

V piatok 22.4.2016 o 16tej bude na Sihoti akcia „živá reťaz“ za zastavenie výrubov na Sihoti.

Príďte povedať NIE rozsiahlym výrubom v bratislavských lesoch!

Ako na Sihoti tak v Pečni! Ako v Pečni tak i v celých bratislavských lesoch!    Na stiahnutie
Zdieľať obsah na: