PROJEKT: Dynamické línie života Dunaja

Tie najlepšie príklady úspešných revitalizačných opatrení, diskusie s odborníkmi, rady čoho sa vyvarovať a naopak čo funguje dobre a dlhodobo, nové odborné kontakty so zástupcami rôznych inštitúcií, možnosť prekonzultovať aktuálne riešené výzvy. To všetko priamo na mieste, na vlastné oči, uši aj na vlastnej koži. Všetko sú to dôvody prečo má organizovanie odborných terénnych exkurzií význam! Je to vklad do budúcnosti, často motivácia a inšpirácie pre odborníkov z rôznych oblastí. Ak sa jedná o exkurziu k rakúskym kolegom z Viadonau a Národného parku Donau-Auen, tak je to okrem iného aj pohľad na úspešné revitalizačné opatrenia v čase. Aj oni začínali pozvoľna, ale za desiatky rokov, kedy revitalizačné opatrenia realizujú vedia, že s lodnou dopravou sa dajú veľmi dobre skĺbiť aj rozsiahle revitalizačné opatrenia či už pod alebo nad prehradeniami toku. Takéto opatrenia následne fungujú o veľa prirodzenejšie a súčasne významnou mierou napomáhajú ochrane pred povodňami a zmierňujú negatívne dopady regulácií riečneho toku. Nehovoriac o samotnom riečnom biotope, ktorý vďaka takejto obnove ožíva – prináša dynamiku, každodennú zmenu a s ňou život.

Preto sa v BROZ snažíme takéto podujatia organizovať, čo sa podarilo aj v polovici septembra vďaka medzinárodnému projektu LIFE Dynamické línie života Dunaja. V spoločnosti odborníkov z Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Vodohospodárskej výstavby, š.p., Výskumného ústavu vodného hospodárstva, okresných úradov,  Prírodovedeckej fakulty UK, ale aj WWF alebo spoločností, ktoré sa revitalizačnými opatreniami zaoberajú na dobrovoľnej či profesionálnej úrovni sme sa zúčastnili na jednodňovej exkurzii u našich rakúskych partnerov v národnom parku Donau-Auen. V spoločnosti odborníkov z národného parku a organizácie Viadonau sme sa plavili Dunajom v miestach, kde bolo obnovené nádherné bočné rameno Spittelauer. Mali sme možnosť vychutnať si krásy prírody formovanej  slobodnou riekou. Napriek tomu, že v Dunaji bol práve veľmi nízky prietok bolo čo obdivovať. Nádherné prirodzené riečne brehy, meniace sa štrkové lavice a ostrovy. Pohľad na prekrásne široké rameno plné štrku bol fantastický aj koncom sezóny a bez vody. Práve to potrebujú pôvodné dunajskú druhy rýb – štrk na dne bočných ramien, v ktorých prúdi voda väčšinu roka, ale občas ostanú aj suché.

Naše poďakovanie patrí vynikajúcim sprievodcom z Národného parku Donau-Auen za príjemný ale miestami aj patrične dynamický priebeh plavby. Robertovi Tögelovi (Viadonau) a Stephanovi Schneeweisovi (NP Donau – Auen) za vynikajúci výklad, zdôraznenie významu takýchto opatrení, ale aj za pripomenutie, že riečna krajina bez dynamiky a funkčných prírodných procesov, nemôže plniť svoju úlohu v ekosystéme. Iba dynamická riečna krajina, kde sú prírodné procesy zachované, dokáže sama modelovať svoj priestor, aj prinášať potrebné živiny a vytvárať podmienky pre zachovanie, obnovu a rast vzácnych biotopov lužných lesov.

„Nechajme rieku robiť si svoju prácu“. Toto motto v sebe ukrýva veľké posolstvo. Cesta k tomuto prístupu nebola jednoduchá ani u našich rakúskych kolegov. Ale stála určite za to. Na prekvapenie aj mnohých zúčastnených, ani odstránenie brehového opevnenia v dĺžke 3 km, zníženie výhonov a ich odpojenie od brehu, aby rieka mohla robiť svoju prácu, jednoducho prúdiť, znižovať sedimentáciu v dne a vytvárať miesta, kde ryby nájdu svoje útočiská a miesta pre rozmnožovanie, nič z týchto fantastických opatrení pre prírodu, neohrozilo a negatívnym spôsobom neovplyvnilo riečnu dopravu a plavbu. Úseky, ktorými sme sa plavili boli jasným príkladom toho, že to ide.

Zdieľať obsah na: