PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Po niekoľkých rokoch snaženia, rokovaniach s farmármi, vybavovaniach povolení, stavaní oplôtkov a riešenia studne, sa nám v utorok konečne podarilo priviezť kravy na Apálsky ostrov, v sútoku Váhu a Starej Nitry.
Ostrov je národná prírodná rezervácia, ktorú okrem porastov lužného lesa tvoria aj lúky, kam kedysi ľudia z miestneho družstva chodievali pásť zvieratá.
V rámci projektu LIFE Dunajské luhy sme v predošlých rokoch na tejto lokalite orezávali hlavové vŕby, kosili plochy určené na pastvu a odstraňovali invázne dreviny (javorovec jaseňolistý, jaseň americký).
Takto presvetleným lúčkam po vyčistení od zárastov pomôže ich pravidelné vypásanie.
Preto sme na ostrov v spolupráci s miestnym roľníckym družstvom z Vrbovej nad Váhom vypustili 20 kráv, ktoré sa postarajú o spásanie vegetácie a udržiavanie vlhkých lúk v priaznivom stave.
V prvej fáze sme zvieratá umiestnili na prednú lúku v rozlohe 7 ha, následne k tejto ploche pribudne ďalšia s rozlohou 19 ha v zadnej časti ostrova. Takáto starostlivosť o lúky má veľký význam pre opeľovače, kvety, hmyz či vtáky – pre biodiverzitu lokality celkovo.
Lebo ako stále opakujeme – pasenie je spása!
Zdieľať obsah na: