PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V rámci monitorovacej misie z EK, ktorá sa uskutočnila 22.- 23.6.2016 sme navštívili dve projektové lokality v katastrálnom území Bodíky. Tu si BROZ prenajalo lesné pozemky, na ktorých majitelia pozemkov pred uskutočnením prenájmu vykonali holorubnú ťažbu nepôvodných druhov topoľov. Vznikol tak otvorený priestor v lesnom poraste. Vzhľadom na prítomnosť pár jedincov pôvodných druhov topoľov na okraji plôch, sa BROZ rozhodlo vyskúšať podporiť prirodzené zmladenie lesa úpravou terénu (aktivita C4). Prvé semenáčiky úspešne zakorenili hlavne v miestach čiastočného zatienenia, ktoré vytvárajú ponechané stojace stromy.
úspešný semenáčik topoľa bieleho
 
úspešný semenáčik topoľa bieleho
 
zhluk semien topoľa bieleho