V marci boli v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla v rámci projeku Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy umiestnené dva nové altánky (Weitov lom – z altánku je výhľad na lúku s chovom kôz, druhý na vrchole Devínskej Kobyly) a 5 nových lavičiek pre návštevníkov územia – aktivitu zastrešil projektový partner Štátna ochrana prírody. Obnovené boli aj drevené zábrany pri paleontologickom nálezisku Sandberg.

Dúfame, že zlepšenie infraštruktúry pre turistov na lokalite spríjemní ich pobyt v tomto cennom území a pripomenie im, ako ním ohľaduplne prechádzať.

Reportáž k osadeniu nových prvkov tu (17. minúta), podrobnejšia diskusia na tému aj tu.altánok
Zdieľať obsah na: