PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Partnerovi projektu – NLC – sa podarilo vypestovať niekoľko druhov pôvodných drevín, ktoré sa budú v nasledujúcom období vysádzať do lesov – duby letné, plané hrušky a jablone, lipy a topole čierne. Spolu sa vypestovalo 4325 ks sadeníc. Zároveň sa zakladajú „materské hlavy“ topoľov bielych a čiernych ako budúce zdroje odrezkov pre vegetatívne množenie.

Topole na hlavy

Topole čierne

Malé duby

Lipy

Duby, jablone, hrušky

Zdieľať obsah na: