PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Po revitalizačnom zásahu na jar 2017 sa ukazujú prvé úspechy. V oblasti bývalej ramennej sústavy Dunaja, v rámci projektovej aktivity C.2, pri obci Vojka boli na jar obnovené ramená na úseku dlhšom ako 800 m a vznikli trvalé mokrade na rozlohe takmer 1 ha. Voda, ktorú sme revitalizačnými opatreniami doviedli tam, kde už dlhšie nemala prístup spôsobila malý zázrak: na miestach kde ešte sezónu pred tým rástla iba burina, invázne byliny alebo bola pôda holá, sa začali už 6 mesiacov po zásahu objavovať ostrice. Rastú priamo na brehu ramien, ale aj v ich okolí a tam kde je plytšia voda aj priamo v mokradi, ktorá vznikla rozliatím vody z obnoveného ramena. Ostrice vydržali dlhé obdobie bez vody a samy bez našej pomoci, iba vďaka privedenej vode z Dunaja začali rásť akoby ich tam niekto sadil.  
Zdieľať obsah na: