PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Pár týždňov pred Vianocami sa nám podarilo zabezpečiť inštaláciu cestnej zábrany na opustenej poľnej ceste na okraji NPR Apálsky ostrov pri Komárne (SKUEV0092 Dolnovážske luhy), ktorá má brániť vjazdu motorovým vozidlám do Národnej prírodnej rezervácie. Vďaka tomu mohla byť cesta sprístupnená pre mechanizmy, pomocou ktorých budeme pravidlene každý rok zabezpečovať údržbu vzácneho biotopu – nížiných lúk v rámci projektovej aktivity C5- Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov.  Pred Vianocami bola časť lúk sfrézovaná a zmulčovaná a v ďalších rokoch budú lúky raz ročne – v jesennom období – kosené, aby sa zabránilo ich ďalšiemu zarastaniu náletovou vegetáciou a aby sa zachovalo pôvodné druhové zloženie týchto lúk.

Zdieľať obsah na: