PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
Čistenie Čiližského potoka

Čistenie čiližského potoka

V sobotu 19.novembra sme spolu s dobrovoľníkmi pustili na čistenie Čiližského potoka, ktorý preteká popod skládku odpadov vo Veľkom Mederi. Táto skládka je uzavretá už dlhší čas, avšak prístup na ňu bol úplne uzavretý až pred pár rokmi. Pár rokov bola skládka bez dozoru a niektorí ľudia na ňu naďalej vynášali svoj odpad. Skládka nie je celá oplotená a tak zostáva nezabezpečená proti prípadnému zosunu odpadu na stranu kde preteká čiližsky potok. Odpad, zložený hlavne z pneumatík, betónových kvádrov, kvetináčov a iných komunálnych smetí, teda roky padal do tohoto vodného toku.

Akcie sa zúčastnilo viac ako 30 dobrovoľníkov z okolia ako aj našich kolegov a pustili sa do vyčistenia odpadu z koryta. Novembrové počasie nie je ideálne na brodenie sa v studenej vode ale odhodlanosť nikomu nechýbala. Spolu sme za 7 hodín vyčistili územie cca 200m2 a odpad vyniesli dočasne mimo koryta. V nasledujúcej fáze sa bude odpad odvážať za pomoci mestských služieb Veľký Meder na recykláciu. Veríme, že nový odpad na túto skládku už nebude pribúdať a tak ostane tento vodný tok čistý a tak vhodnejší pre faunu a flóru tohto územia. Túto akciu sme zoorganizovali aj vďaka finančnej pomoci Nadácie Pontis.

História Čilížského potoka

Čiližský potok je pozostatok bočného ramena Dunaja, ktorý mal v minulosti veľkú vnútrozemskú deltu. Vtedy sa rameno oddelilo už pri Čilistove (časť Šamorína) a tieklo cez Podunajskú nížinu k obci Číčov, kde sa opäť vlievalo do Dunaja. Od 17. storočia sa tok potoka postupne skracoval následkom protipovodňové opatrenia, napriamovania toku Dunaja a odvodňovania Podunajskej nížiny. V 20. storočí prebehli vodohospodárske zásahy, ktoré vodu z potoka presmerovali do odvodňovacích kanálov, kvôli čomu boli až donedávna takmer dve tretiny potoka s celkovou dĺžkou 33,5 km bez vody. Vďaka projektu LIFE Microtus sa podarilo obnoviť jeho 33km dlhý tok. Bratislavské regionálne ochranárske združenie iniciovalo projekt obnovy Čiližského potoka, účelom ktorého je obnova mokradí dôležitých pre lokálnu faunu a flóru, a to rekonštrukciou súčasných aj výstavbou nových stavidiel. V súčasnej dobe pracujeme v rámci projektu LIFE Microtus II na vyústení potoka a vytvorenia  mokrade s rozlohou 30 ha.

Čistenie Čiližského potokaČistenie Čiližského potoka

Čistenie Čiližského potoka

Zdieľať obsah na: