PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V máji sme sa spolu so stakeholdermi projektu Microtus II boli inšpirovať v Národnom parku Šumava. Študijnej cesty sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva životného prostredia (MŽP), Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), Vodohospodárskej výstavby (VV), Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) a okresného úradu Dunajská Streda.

Navštívili sme najmä projektové lokality LIFE for MIRES. Projekt sa zameriava na obnovu pramenísk. V ich okolí sa nachádza množstvo ostricových lúk, ktoré sú hlavným predmetom ochrany aj projektu Microtus II keďže sú dôležitým biotopom hraboša severského panónskeho.

Pozreli sme sa ako sa obnovujú prameniská, čo je kľúčovým základom pre zaistenie dobrého stavu našich tokov a zadržiavanie vody v krajine. Dostatok času bolo aj na odborné diskusie so zúčastnenými stakeholdermi ohľadom ďalších plánov revitalizácií v rámci nášho projektu.

Našou poslednou zastávkou bol chodník mokraďou – rašeliniskom. Mohli sme si tak užiť prechádzku suchou nohou a vidieť život priamo v mokradi bez toho, aby sme tieto vzácne ekosystémy poškodili. Takýto chodníček by sa hodil aj do našej mokrade!

Zdieľať obsah na: