PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V rámci LIFE projektu Microtus II sme vytvorili online vedomostný kvíz zameraný na obnovu mokradí, biotopy hraboša severského panónskeho, ale aj všetky mokradné druhy, ktoré taktiež z ochrany a obnov biotopov pre hraboša profitujú.

Kvíz obsahuje 96 otázok, pričom len jedna možnosť je správna. Hra je vhodná pre jednotlivcov aj skupinu hráčov.

Prajeme príjemnú hru a veľa zábavy!

Microtus II tím

Zdieľať obsah na: