PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

Informácie o možnostiach ochranárskej praxe v BROZ pre študenta Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tu.

Zdieľať obsah na: