PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy
Vo februári sme spolu so žiakmi 3., 5. a 7. triedy ZŠ A. Dubčeka plánovali zelené opatrenia pre zvýšenie biodiverzity v športovom areáli. Medzi opatreniami boli – výsadba stromov, krov (s jedlými plodmi), kvitnúcich trvaliek, založenie kvitnúcich lúk, hmyzie hotely, včelie úle, úkryty pre ježkov, jašterice, slepúchy, jazierka pre žaby a pitítka pre vtáky, motýle, ježkov, ozelenenie kolmých plotov popínavými rastlinami a iné. Okrem toho žiaci naplánovali aj iné prvky, ktoré by prilákali viac návštevníkov do areálu – hojdačky, lezecké steny, bunkre pre deti, pitné fontány pre ľudí, bedmintonové ihrisko, parkourové ihrisko, trampolíny, lavičky a toalety pre ľudí, ktorí chodia športovať, ďalšie osvetlenie, aj komunitné záhrady. Počas plánovania sme sa pohybovali aj vo vonkajšom areáli a práce sme dokončovali v triedach, kde každá skupina svoj návrh aj prezentovala. Žiaci vytvorili v jednotlivých tímoch 14 návrhov: 3. trieda: Psí tím, Girls team puberta, Labute, Parkouristi, Hill boys 5. trieda: Green team, Kiwimánia, PKO team, School ecology, Zelená záchrana 7. trieda: Skupina C, Jeffree, Siedmaci, Tobík Tieto žiacke návrhy sa pretavia do finálneho návrhu, ktorý bude spracovaný profesionálnym dizajnérom záhrad a verejných priestorov. Návrh bude ďalej konzultovaný a odsúhlasený na MiU a bude k nemu aj verejná konzultácia všetkých zainteresovaných – obyvateľov, učiteľov, dobrovoľníkov a pod. Návrh, ktorý vzíde z týchto konzultácií bude plánom pre postupné pretváranie tohto priestoru na zelenú oázu, kde každý nájde priestor na odpočinkovú aktivitu uprostred zelene podľa svojho výberu. Prvé konkrétne aktivity na postupné ozeleňovanie tohto priestoru budú realizované už tento rok 2019. Záznam z aktivity na už inštalovaných kŕmidlách v areáli školy tu.    
Zdieľať obsah na: