2 – 3% pre ochranu prírody

2-3% z daní pre BROZ
Naše občianske združenie sa už 22 rokov aktívne venuje ochrane prírody Podunajska, západného Slovenska ako aj celoplošnej záchrane a obnove hniezdisk vybraných druhov vtákov (bocian čierny, orliak morský, dážďovník tmavý). Aj vďaka spolupráci a podpore dobrovoľníkov sa nám každoročne darí revitalizovať ohrozené prípadne vážne poškodené biotopy.
Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane! –  Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane (u zamestnancov) resp. k daňovému priznaniu (ak si sami podávate daňové priznanie) je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Toto potvrdenie našim dobrovoľníkom radi vystavíme – kontaktujte nás na adrese broz(at)broz.sk
Podporte nás a zapojte sa s nami do ochrany prírody – podieľajte sa s nami na ochranárskych opatreniach a sledujte s nami konkrétne výsledky obnovy biotopov, výsadbu stromov, revitalizáciu mokradí a sprietočňovaniu dunajských ramien.
Za Vašu podporu Vám ďakujeme!
Zdieľať obsah na: