PROJEKT: Dynamické línie života Dunaja
Rámové priepusty

Splav obnovených častí ramennej sústavy Dunaja

Začiatkom mája sme v rámci projektu za finančnej podpory Nadácie Tipsport zorganizovali vzdelávaciu exkurziu formou splavu pre študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Študenti mali možnosť splaviť obnovené úseky riečnych ramien, dozvedieť sa viac o problematike simulovaných záplav a bližšie spoznať faunu a flóru dunajských lužných lesov. Taktiež mali možnosť sledovať prebiehajúci ichtyomonitoring, ktorý má za cieľ stanoviť vplyv obnovných opatrení na populácie rýb. 

Splav
Študenti prírodných vied na splave
Rámové priepusty
Testovanie splavnosti novoosadených rámových priepustov na sprietočnenom Vojčianskom ramene

Na študentov prírodných vied sa zameriavame ako na potenciálnych budúcich pracovníkov na poli ochrany prírody a krajiny. Našim cieľom je zvýšiť ich záujem o tematiku vodných revitalizácii v súvislosti s riešením klimatickej krízy a väčšie pochopenie súvislostí. 

Exkurzia
Študenti sa dozvedeli veľa o aktivitách BROZ zameraných na obnovu lužných ekosystémov
Monitoring rýb
Ukážka aktuálne prebiehajúceho monitoringu rýb
Zdieľať obsah na: