PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny
Terénny prieskum

Revitalizácie starých bočných dunajských ramien sa dajú nazvať jedným slovom „proces“. Tak, ako k ich degradácii dochádzalo postupne, vplyvom úprav pre potreby plavby, tak aj ich oživenie na miestach, kde to má zmysel pre cenné biotopy lužných lesov, vtáky, ryby aj obojživelníky, pre dotáciu podzemných vôd a protipovodňovú ochranu pre nás ľudí, bude postupné. Prehupli sme sa cez všetky expertné štúdie, zber dát, snímkovanie LiDAROM až sme sa dostali k technickej projekcii. A že to nie je len práca od stola, ale aj v gumákoch, s presunmi po vode či po súši v niekoľkohodinovom móde, sme sa dostatočne presvedčili v teréne, v útrobách Medveďovskej ramennej sústavy. Ďakujeme našim projektantom za cenný, oduševnený prístup k tak významnej práci, akou prinavrátenie vody do krajiny, kde desiatky rokov chýbala určite je.

Pôvodné bočné rameno
Jedno z pôvodných bočných ramien Dunaja v Medveďovskej ramennej sústave
Terénny prieskum
Technická projekcia obnovy ramien prebieha aj mimo kancelárskeho stola
Zdieľať obsah na: